Jungfru Maria

Jungfru Maria nr:1

Sorg, tyngd, vrede.
Vill inte, hopplöshet.
Vill inte lämna ljuset och paradiset.

Inre kraft och mod.
Att finna sin väg.
Att förstå varför jag är här på jorden, mitt syfte.
Ta vara på dina gudagåvor.
T.ex. Sjunga skriva mm.

Jungfru Maria nr:2

Djup sorg, hopplöshet, smärta. Längtan tillbaka.
Vill inte framåt, regredierar.
Vad gör jag här?

Att jag kan skapa paradiset här.
Att skönja ljus och hopp.
Hjälper till i olika beroenden.

Jungfru Maria nr:3

Vill inte vara här.
Att känna sej osedd, inte hörd.
Vill inte se, vill inte höra, djup ångest.

Trygghet, tillit.
Att flyta med.
Vill hjälpa dej att övervinna negativitet.

Jungfru Maria nr:4

Självmordstankar, vill inte leva, Ångest- vill skada mej själv.
Vill inte se, vill inte höra.
Att se sej själv, vända smärtan till kreativitet.

Trygghet med dej själv.
Att ge uttryck, tala, skriva, sjunga, dansa.
Han vägleder oss till terapeuter, helare och rådgivare.

Jungfru Maria nr:5

Utlämnad, rädsla att bli övergiven.
Panik , fobi, svårt att andas, kvävningskänslor.
Trauma vid förlossning.

Trygghet, hopp.
Att komma vidare.

Jungfru Maria nr:6

Djup vrede.
Hat.
Sorg bitterhet.

Tro , hopp.
Kärlek till sej själv.

Jungfru Maria nr:7

Kontrollbehov, ilska, utmattning.
Offer- varför jag?

Tillit, ny kraft.
Släppa taget om det gamla och ge plats åt det nya.

Jungfru Maria nr:8

Chock, vill inte vara här.
Sorg , smärta.

Ihopsamlande, trygghet.

Jungfru Maria nr:9

Maria vatten.
Känsla av att vara oälskad, inte duga som du är.

Du är älskad precis som du är.
Tröst och kärlek.