Mytologiska djur

Mammut

Kraft, balans grund och trygghet. Lyfter sorg och smärta.
Bär med sej och förmedlar de äldstes energi. Påminner dej om ditt ursprung.
Hjälper vid rensning av gamla smärtsamma minnen, även det som sitter fysiskt i kroppen Från barndom och tidigare liv. Hjälper dej att minnas. Känn dej stolt över vem du är. I samarbete med en Mammut, Kristus energi, Ashstar och Plejaderna.

Nessie

Hjälp för att öppna mer för det inre seendet. Mycket stor rensare/städare (även fysiskt). Och om man behöver snabba förändringar. Hjälper till vid utrensning av gammalt känslomässigt skräp. Panik, trauma, dödsångest Transformerar död- liv. Kyla – värme. Urinblåsa, njurar, lever, galla och tarmar. Drogproblem t.ex. alkohol. I samarbete med Nessie, Kristus energi, Ashstar och Plejaderna.

Grip

Förmedlar det ädla och att vara trogen dej själv. Hjälpa att se vad som är rätt för dej att få en överblick. Stabilitet och inre trygghet, att tro på dej själv. Släppa gammalt känslomässigt krig i dej själv och se nuet och framåt. Andlig krigare, ta fram din egen kraft och stå upp för din andlighet. I samarbete med en Grip, Kristus energi, Ashstar och Plejaderna.

Tvåhövdad örn

Förmedlar att kärleken är det viktigaste och att allt är en spegling. Det du ser utanför dej och hur du bemöts är en spegling om hur du har det inom dej. Hjälper dej framåt i din egen inre pilgrimsvandring. Ger en starkare förbindelse till själen. Att uttrycka känslor. Vid själs-resor att hämta tillbaka energi. Glädje. I samarbete med en tvåhövdad örn, Kristus energi, Ashstar och Plejaderna.

Drake

Healing och magi, Avslut, bränner upp det gamla med sin eld. Död och pånyttfödelse. Stark healing energi, den blå strålen. Hjälper till att ta fram gamla minnen från det undermedvetna. Ger kraft ny energi och styrka. I samarbete med en drake, Kristus energi, Ashstar och Plejaderna.

Cykloperna

Healing och magi.

Pegasus

Kommer med budet om att vi alla är andliga varelser av ljus.