Marias änglar

Marias Änglar nr: 1

Tar in ”för mycket av andra människors energier. Lättpåverkad.
Ger ”space”, luft och ny energi att stå emot yttre påverkan.

Marias Änglar nr: 2

Ångest, känner sig splittrad, svårt att välja.
Ger ny fokus och förnyat mod att välja vägen från hjärtat.

Marias Änglar nr: 3

Chock som satt sig i nervsystemet.
Inre stabilitet, lugn och ro.

Marias Änglar nr: 4

Sorg, förtvivlan, uppgivenhet.
Svårt att finna sin mening och plats i livet.
Mer Tillit, tilltro till framtiden.
Klarare drömmar och visioner om sin mening och livsuppgift.

Marias Änglar nr: 5

Flykt beteende och ”motstånd”.
Dagdrömmeri som aldrig blir verklighet.
Mod att våga ta tag i sitt liv och förverkliga drömmar.

Marias Änglar nr: 6

Dålig självkänsla, svårt att tro på sig själv och sina förmågor.
Offermentalitet.
Växande självtillit och att ta tillbaka kontroll över sig själv.
Att få insikt och förståelse om att kunna påverka och välja sitt liv i en positiv riktning mot det man själv vill.

Marias Änglar nr: 7

Självkritisks självhat.
Förnekelse av sin egen kraft och styrka.
Kärlek till dig själv och att väcka upp slumrande kraft och förmågor.