Maria Magdalena

Maria Magdalena nr:1

Upplösning, kraft, hängivenhet och kärlek till dej själv.

Maria Magdalena nr:2

Upplösande, glädje, mjukhet och förnöjsamhet.

Maria Magdalena nr:3

Upplösande, kärlek, gudomligt ljus.

Maria Magdalena nr:4

Kärlek, förtröstan, healing till hjärtchakrat.

Maria Magdalena nr:5

Lekfullhet, glädje och mod.

Maria Magdalena nr:6

Förlösning, nytt liv, nystart.

Maria Magdalena nr:7

Kärlek till sig själv, transformation och pånyttfödelse.