Kombinerade

Teacher nr:1

Vad vill du lära dig? Ger lärdom om vem du är. Att lära om skapandets kraft och att allt påverkar varandra. Att förstå mönster som du har nu, men även från tidigare liv. Att vara här och nu, lugn och säker. Förmågan att lära sig genom glädje och skratt. I samarbete med Gudinnan ISIS och ärkeängeln Uriel

Teacher nr:2

Förståelse och tillit. Ger ökad förståelse för självet men också tillit och förståelse för att allt som sker har ett syfte. Att tillåta känslor att komma fram för att helas, att ”flyta med” och ha tillit.

Teacher nr:3

Självbestraffning, självhat, vrede, sorg Uppgivenhet Kränkningar, övergrepp. Vänds till: Att förstå att erkänna problemen. Att repa mod och be om hjälp. Integritet

Teacher nr:4

Att släppa gamla mönster av sorg skuld och vrede. Definitivt avslut på det gamla för att öppna upp för nytt ljus. positivitet och glädje.

Visdom nr:1

Skapar fred med tidigare händelser Från detta livet men också från tidigare liv. Tunga lager av sorg lyftes. Djupgående transformation. Att förstå att tidigare händelser påverkar nuet.

Visdom nr:2

Tillit även i svårare situationer. Du” prövas ”nu Att förstå att allt har ett syfte. Även kriser och svårigheter.

Visdom nr:3

Jag är värdefull.
Jag är värd att älskas.
Jag är skyddad och trygg.

Rescue

Räddning.
Vid chock och traumatiska upplevelser.