Gaia

Gaia Light nr:1

Motstånd och rädsla att möta känslor från tidigare minnen och händelser.

Gaia Light nr:2

Motstånd och rädsla att möta känslor från tidigare minnen och händelser.

Gaia Light nr:3

Motstånd att vara sann mot dig själv

Gaia Light nr:4

Motstånd att stå i din kraft

Gaia Light nr:5

Motstånd att släppa negativa tankar och beteende mönster

Gaia Light nr:6

Motstånd att se din livsuppgift

Gaia Light nr:7

Motstånd att överlämna dig för ett högre syfte

Gaia love nr:1

Rädsla i livet på jorden

Gaia love nr:2

Ilska i livet på jorden

Gaia love nr:3

Frustration i livet på jorden

Gaia love nr:4

Bitterhet i livet på jorden

Gaia love nr:5

Sorg i livet på jorden

Gaia love nr:6

Ångest i livet på jorden

Gaia love nr:7

Hopplöshet/depression

Gaia Peace nr:1

Healing vid svek

Gaia Peace nr:2

Healing vid ensamhet

Gaia Peace nr:3

Healing vid avisad

Gaia Peace nr:4

Healing vid övergivenhet

Gaia Peace nr:5

Healing vid orättvisa

Gaia Peace nr:6

Healing vid kontroll

Gaia Peace nr:7

Healing vid förödmjukelse