Djur

Duva

Duvan kommer med bud att lyssna inåt på din egen röst,

Men också att lyssna in på andra människor och deras åsikter.

Att stanna upp och att skapa fred med dej själv. Att släppa sorger och bekymmer och att lätta ditt hjärta. Att skapa framtiden av kärlek, är det viktigaste. Fysiska problem kan vara problem med andningsvägarna och smärta i kroppen speciellt i benen.

I samarbete med ängeln Gabriel

Padda

Paddan kommer med bud om rening.

Att dyka djupare in i dej själv och att stå ansikte mot ansikte med dej själv.

Att erkänna svårigheter och att se det som det är.

Släppa taget om gammalt.
Låta reningen ske och att sedan nå högre dimensioner.

Kålfjäril

Fjärilen kommer med bud om transformation (förändring).

Fjärilen hjälper dej genom transformationen. Från mörker till ljus.

Han säger att skönhet och fulländning är ditt sanna varande. Han vill tala om för dej att det är dags att sprida ut dina vingar och låta dom ta dej dit du skall. Fjärilen hjälper i terapi-situationer ”att komma vidare”.

Humla

Kommer med budet:

Gå utanför dina ”gränser” (tänk större). Inse att du kan mer. Förstå att allt är möjligt.
Eftersom humlan flyger lär hon oss att allt är möjligt, också att gå utanför dom logiska gränserna.
Att njuta av livet.

Skata

Kommer med budet:

Jag är vacker.
Jag är fulländad.
Jag är fri

Jag bär på en skatt i mitt hjärta.
Jag tar för mig av livets goda.

Jag har rätt att ta plats.

Rådjur

Kommer med budet:

Kärleken är viktigast.
Ta vara på varandra.
Lyssna på varandra med hjärtat.
Sorg transformeras till kärlek.
Ha inte så bråttom.
Lita på dina instinkter.

Vildsvin

Kommer med budet:

Jag är kraftfull och stark. Ingenting hindrar mig. Jag beskyddar min familj och det som är mitt. Jag kan sätta gränser. Jag hedrar det vilda och naturliga. Jag fortsätter framåt trots svårigheter. Jag ser vem som är vän eller fiende.

Jag har stark överlevnadsvilja, glädje och gemenskap.

Korp

Budbärare

Magi, shamanism, kontakt med andevärlden, Klar och bestämd kontakt med andevärlden, andra dimensioner, Lyssna inåt, knackar på tills du lyssnar

Ledarskap, överlevare.
Gå din egen väg.
Allt har en mening.

Örn

Budbärare

Andlig kontakt och förmedlare, stark och kunglig energi, överblick, perspektiv, ser rakt igenom, rakt på, säkerhet och beslutsamhet, litar fullständigt på sig själv.