Blommor

Magnolia

Magnolian kommer med budskapet:
Vänd: död till pånyttfödelse, mörker till ljus, gamla mönster av tyngd och sorg till ljus och glädje.
Skapa kontakt med tidigare liv

Tulipa Tarda

Tulipa Tarda kommer med budskapet:
Vänd: sorg, ångest, rädsla, hopplöshet och osäkerhet till: hopp, förtröstan, lugn och stabilitet.
Från jordens gudinna Gaia till jordens alla barn

Japansk körsbär

Japansk körsbären kommer med budskapet:
Vänd: sorg, förtvivlan, ensamhet, uppgivenhet, allt är slut det finns inget mer till: hopp, förtröstan, kärlek, mildhet och samhörighet

Maskros

Maskrosen kommer med budskapet:

Vänd: misstänksamhet, missunnsamhet, svårighet med att träffa ett val, självkritisk, kritisk mot andra, vrede, hat, ilska, manipulativ, otålig och irritation (magproblem)
Till: Glädje, att nå mål, självkänsla och att kunna visa uppskattning både till sig själv och andra att ”flyta med” och tålamod.

Morgonstjärna

Morgonstjärnan kommer med budskapet:
Vänd att känna sig oskyddad och utsatt, ”känslig”, nervös, ostabil och skör.
Till: Trygghet i sig själv och stabilitet

Gul nunneört

Gul Nunneört kommer med budskapet:
Vänd: strävhet, återhållsamhet, stränghet mot sig själv och andra. Svårighet att ändra åsikt (skall ha rätt), rigiditet.
Till: mildhet, blidhet, att bjuda på sig själv och att kunna ändra sin åsikt, Följsamhet.

Tusensköna

Tusenskönan kommer med budskapet:

Vänd: känslan att känna sig osedd, det blir aldrig något för mej. Känsla av att alla är bättre och har det bättre än jag.
Uttråkad, missnöjd, ensamhetskänslor.

Till: förnöjsamhet med sig själv och sin situation. Stolthet över sej själv.
Klurighet och finurlighet. Att locka till skratt och att känna gemenskap och samhörighet.
Att känna en mening med livet.

Lupin

Lupinen kommer med budskapet:

Vänd: känslan av ensamvarg, att inte släppa andra människor för nära. Jag klarar mej själv. Stelhet. Att stänga av för sexualiteten.
Djup besvikelse, bitterhet, lagrad ilska. Mycket tvång som barn.

Till: Ljus o glädje, förståelse, förlåtelse, kreativitet och sexualitet.
Att njuta av livet. Att känna delaktighet med andra. Inre känsla av fred.

Gul fetknopp

Gul fetknopp kommer med budskapet:

Vänd: känsla av litenhet, svaghet, blekhet, utmattning.
Osynlighetskänla (ej sedd som barn), grubblerier, sorg, renlighetsmani.

Till: Att känna styrka och hopp. Att våga stå upp och säga sin mening.

Affirmation: Jag är värdefull, Jag är trygg, Jag är ett med universum

Blåklint

Blåklinten kommer med budskapet:

Vänd: stelhet, rigiditet, svårighet att ge efter.
Offer, martyrskap.

Till: Följsamhet, kreativitet och glädje.
Att våga följa sina drömmar

Rosa Pion

Pionen kommer med budskapet:

Vänd: självanklagelser, självbestraffning, självhat. Inte god nog.
Hopplöshet och besvikelse. Stor vrede. Oftast en mask utåt av glättighet.

Till: Kärlek och ljus, att tro på sig själv, att släppa masken och våga visa vem man är.

Affirmation: Jag är kärlek, Jag är ljus

Vallmo

Vallmon kommer med budskapet:

Vänd: känsla av att inte höra hemma någonstans, vilsenhet, Sorg, uppgivenhet, skörhet.
Längtan av att vilja komma bort. Att inte vilja leva.

Till: Att lyssna och söka inåt efter svar. Ny kraft att vilja leva. Att vara här och nu.

Stockros

Stockrosen kommer med budskapet:

Vänd: motvilja mot att åldras, bitterhet (sorg + ilska), avoghet, avstängda känslor.

Till: Att åldras med behag. Att vilja befrukta och ge vidare till (barn & barnbarn) andra. Släppa taget om det gamla & gå vidare

Affirmation: Jag åldras med behag. Jag är vacker

Snödroppe

Snödroppen kommer med budskapet:

Vänd. känslan av sorg & depression. att känna hopplöshet, känns som det är inte ”lönt”, famlar i mörker.

Djup sorg efter att ha mist någon/något kärt. Hjärtat brister i förtvivlan & smärta.

Till: att bearbeta, att tillåta & att vara i sorgen & smärtan. Att finna styrkan i förtvivlan

Krokus

Krokusen kommer med budskapet:

Vänd: känslan av att vara fastlåst fysiskt & psykiskt, Tidigare livs påverkan av att känna sig ”fastlåst”, dömd & straffad. Känsla av att inte kunna röra sig ”bunden”.

Känna sig övergiven (av gud).

Till: ljus, rensa & rena fysiskt & psykiskt. Lägg ljus på mörker så att du kan se klarare. Hjälp till att lämna de tidigare liv som påverkar just nu.

Daggkåpa

Daggkåpa kommer med budskapet:

Ny kraft, öppnar upp för sexualiteten

Skapad i samarbete med Maria-energi

Ek

Ek kommer med budskapet:

Ny kraft och styrka

ny riktning i livet, lugn, stabilitet.

Granskott

Granskott (ängladroppar) kommer med budskapet:

Pånyttfödelse, befrielse, glädje.

Skapad i samarbete med ärkeängeln Raphael, Kristus blå stråle, Devor, Vättar och Ashstar

Hundkex

Hundkex kommer med budskapet:

Ny kraft, vitalitet

Läkning på djupare nivå, ny början

Skapad i samarbete med ärkeängeln Mikael