Ärkeänglar

Ärkeängel Gabriel

Gud är min styrka.

Hjälparen som vill ge hopp, styrka och upplysning

När du känner Hopplöshet, kan inte mer, orkar inte, och uppgivenhet.

Han vill att du ska lyssna på din inre röst och din intuition.

Respektera och hedra dej själv.

Ta vara på dina gudagåvor

T.ex. Sjunga skriva mm.

Ärkeängel Metatron

Beskyddaren

Hjälparen som beskyddar barnen eller barnet inom dej när känsla av litenhet, rädsla och ångest finns inom dej.

Han vill hjälpa dej att göra bra bedömning för allt du gör och att finna balans mellan det som du ger ut och får tillbaks.

Gränssättning, nu är det nog.

Hjälper till i olika beroenden.

Ärkeängel Michael

Elden som bränner bort det negativa.

Han hjälper dej att bryta mönster, definitivt avslut.

Hugger av trådarna till det förgångna för att öppna upp för det nya

Känsla av Kontroll behov, svårighet att släppa taget

Ilska, Vrede, oro, Sorg.

Vill hjälpa dej att övervinna negativitet.

Ärkeängel Raphael

Gudomlig healing

Hjälp i nöden och healing till de som behöver hjälp.

Känsla av sorg, smärta, ångest.

Rafael vill visa oss vägen att hela oss själva,

Healing från universum och naturen.

Han vägleder oss till terapeuter, helare och rådgivare.

Visa lager Ärkeängel Uriel

Gud är mitt Ljus

Hjälparen som öppnar upp för andra dimensioner och att lära nytt.

Kontakt med din inre röst och sanna natur.

Tillit och att lita på den gudomliga planen. Känsla av Oro, Ångest

Förstå din karma, kontakt med naturväsens rike

Ta fram kreativitet och din potential.